#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Nhắc đến người em gái châu á mà chẳng biết con ấy nước nào chỉ biết hôm trước nói chuyện với nó một lần ở phòng họp là mình đã cảm thấy mình mê nó từ khi nào mình cũng không hay nữa rồi, nó có một net đặc biệt nét duyên dáng riêng của nó, không biết những thứ mà nó đã mang đến là gì nhưng sau những lần nói chuyện với nó mình cảm thấy mình và nó khá hợp nhau mình cảm thấy mình bắt đầu yêu nó từ lúc nào không biết, chắc hẳn là khi đã yêu rồi thì người ta làm gì cần có lý do đâu đúng không nào các bạn người ta chỉ cần biết yêu và yêu nó là như nào mà thôi

Diễn viên tham gia phim

N/A