#Sever 1#Sever 2
Nữ điều dưỡng cuồng dâm trong phòng hồi sức

Nữ điều dưỡng cuồng dâm trong phòng hồi sức

0 0 votes

Nội dung phim

Mỗi lần nhắc đến nữ điều dưỡng này là mình cảm giác có điều gì đó không thích thú cho lắm đặc biệt là nữ điều dưỡng mà mình biết đến bà ấy làm ở bệnh viện nhưng luôn luôn có những động thái khác với mình như kiểu lúc nào cũng đòi hỏi mình như này như kia, người ta sống muốn làm cái đéo gì thì kệ mẹ người ta chứ đúng không nào, việc gì đến các bà ấy mà các bạn ấy cứ xen vào, chắc là là cứ làm cái nghề điều dưỡng như này muốn làm gì thì làm muốn sai ai thì sai à, làm gì có chuyện đấy chuyện ấy ở đâu chứ ở đây và làm như vậy đối với mình đâu có được đâu

Diễn viên tham gia phim

N/A